SUBMODAALSUSED JA MÄLESTUSED

Submodaalsused on sensoorsed üksikelemendid, millest koosneb inimese kogemus. Nende abil me eristame üht kogemust teisest. Kõikidel kogemustel, mälestustel ja uskumustel, mida meie aju on talletanud, on olemas oma submodaalne struktuur.

Me ei saa muuta meie mälestuste sisu. “See sündmus” on toimunud ja meie võimuses ei ole aega tagasi pöörata. Mida me aga saame teha, on “sellesama kogemuse” submodaalse struktuuri muutmine. Muutes oma submodaalseid ettekujutusi, saame me muuta “selle kogemuse” tähendust enda jaoks.

Seega oskus muuta kogemuse omadusi annab inimesele võimaluse muuta “sellesama kogemuse” subjektiivset üleelamist.

 

  1. Minu mälestused:
  2. …..
  3. …..
  4. …..
  5. …..
  6. …..
  7. Kuidas ma tajun enda mälestusi?

 

  1. Kas ma olen sellega rahul?

 

  1. Milliseid SBM muuta, et mälestus oleks minu jaoks optimaalne?