MIS ON NLP?

NLP on mudelite õpetus, mille algidee oli kirjeldada edukate inimeste mõtlemisprotsesse selliselt, et ka teised saaksid neid järgi teha. Igal inimesel on olemas mingi oma teooria (viis, skeem), mis käsitleb teda ennast kui isiksust ja maailma enda ümber. NLP on kui kunst töötada enda mudelitega – kuidas minu sees mõtted töötavad ja millele toetudes teen elus valikuid. See on oma mõtlemise kasutusjuhend.

Demo

...

Mis on NLP

Keskendudes „Neuro” – osale, on vaatluse all protsessid, mille abil organiseerime oma mõtlemist, saavutame oma eesmärke, lahendame probleeme, õpime ja kujundame oma suhteid ümbritsevaga. „Lingvistika” viib keele psühholoogiliste mudelite juurde, mis aitavad kaasa inimestevaheliste suhete ja suhtlemise protsessidele. „Programmeerimine” kirjeldab viise, kuidas inimene loob maailmaga suhtlemiseks erinevaid psühholoogilisi mudeleid ja kuidas edukate inimeste mudelid iseenda puhul tööle saada. (A. Kotchubei „Tarkuse teekond NLP kaardil“)

NLP on mudelite õpetus, mille algidee oli kirjeldada edukate inimeste mõtlemisprotsesse selliselt, et ka teised saaksid neid järgi teha. Igal inimesel on olemas mingi oma teooria (viis, skeem), mis käsitleb teda ennast kui isiksust ja maailma enda ümber. Osad inimesed on oma teooriatega rahul, teised mitte. Inimesed korjavad endale teooriaid igapäevasest elust, tõlgendades neid endale sobival viisil, paljud on selleks ka spetsiaalselt kursustel või kõrgkoolis käinud. Tegelikult polegi oluline see viis, mille abil inimene on õpetusi saanud, määrav on lõpptulemus – kas inimene leiab selle, mida otsib või mitte. Kui leiab, peab ta endalt küsima – on see lõplik „leid” või „hetkeks vaid” ja „kas selle järel saabub uus rahulolematuse periood, mis sunnib mind jälle ja jälle otsima…” ja nii lõpmatuseni.

NLP algetapis huvitas kõiki üks küsimus: „Kuidas edukad, efektiivsed inimesed maailmas toimivad, mida nad teevad teisiti, saavutades seejuures paremaid tulemusi? Kuidas nad mõtlevad ja kuidas see teistest erinev mõtlemine toob kaasa edu?”. NLP õpetus läheneb nendele küsimustele pigem „kuidas?“, kui „miks?“ küsimuse kaudu. Probleemide põhjused huvitavad muidugi ka NLP-d, kuid küsimus „kuidas nüüd toimida” on tähtsam võrreldes küsimusega „miks see selliseks sai”. NLP uurib süsteemi, kuidas üks inimene, toimides nii nagu ta seda teeb ja on varem teinud, jõuab alati samasugusele tulemusele, mille üle ta õnnetu on? NLP seisukohast oleks tõhusam leida alternatiivne toimimise viis, mis võimaldaks tal õnnelikuks saada?

NLP lähtub reaalses elus toimuvatest protsessidest ja teeb nendest mudeleid, et paljud inimesed saaksid nendest õppida. Haarates kinni mingist elu nähtusest ja toetudes enda poolt loodud mudelitele, kirjeldab NLP seda nähtust nüüd juba selliselt, et tulemusena võib sündida uus mudel. Selline jätkuv mudelite loomise ja mudeldamise mudel … See on nagu puzzle kokkupanek eri värvi ja eri kujuga tükkidest. Mõnikord meile kokkupandud pilt ja selle kokkupanemise viis meeldib, mõnikord mitte. Kuid selleks, et seda teada saada, tuleb pilt ikkagi kokku panna. Teiste sõnadega, NLP „küpsetab” elus toimuvatest protsessidest mudelid, et need oleks kasutamiskõlblikud erinevatele inimestele. Selge see, et kõik mudelid ei pruugi kõikidele inimestele antud hetkel vajalikud olla ja kõik mudelid kõikidele inimestele lihtsalt ei sobigi.

Seega on iga NLP-d õppinud inimese ülesandeks just enda jaoks sobiva mudeli leidmine, mis oleks „kuldvõti” selle elu „uste“ avamiseks. NLP on kui kunst töötada enda mudelitega – kuidas minu sees mõtted töötavad ja millele toetudes teen elus valikuid. See on oma mõtlemise kasutusjuhend. ( A. Kotchubei „Tarkuse teekond NLP kaardil“)

NLP RAKENDUSVALDKONNAD

Paljude jaoks on osutunud aktuaalseks küsimus, kuidas NLP saab minule kasulik olla. Ka Sina uurid praegu NLP rakendusvaldkondi eesmärgiga mõista ja avastada enda sisemiste motiivide vastavust NLP-le. Erinevates raamatutes on toodud mitmeid NLP rakendusvaldkondi. Neid on palju. Ja need ei ole limiteeritud. Inimesed, kes on NLP–d õppinud avastavad enda jaoks aina rohkem ja rohkem võimalusi, kus nad saavad rakendada juba olemasolevat teadmist.
Antud kontseptsiooni loojad alustasid oma esimesi samme psühhoterapeutide töö uurimisest. Nõustamine NLP abil sisaldab kliendi maailmamudelite avastamist, kaardistamist, organiseerimist ja reorganiseerimist, aidates samas kliendil vabaneda ebameeldivast või mittekasulikuks käitumisest (s.h. negatiivsetest emotsioonidest) ning leida uusi, kasulikke käitumisviise ja lahendada jooksvaid küsimusi ja probleeme.

NLP järglased aga väitsid, et inimese emotsioonide väljendamisel ei ole piire ja iga tunne võib olla kirjeldatud sensoorsete süsteemide abil. Nii laienes NLP rakenduspõld ka informatsiooni talletamise ja emotsioonidega toimetuleku suunas. Tänapäeval on NLP abil võimalik sekkuda absoluutselt igasse valdkonda, mis on seotud isikliku toimetulekuga. Nõustamise protsess aitab kliendil uurida, mõista ja valida toimivaid käitumisviise enda tähendusrikastes eluvaldkondades.

NLP üheks oluliseks suunaks on uurida kommunikatiivseid ja lingvistilisi elemente ning nende omavahelisi seoseid. See teooria ja praktiline väljund on aluseks igasugusele kommunikatsioonile, suhete loomisele ja hoidmisele. Seega saab neid teadmisi kasutada läbirääkimistel, esinemisel, reklaamis ja teistes olulistes kommunikatsiooniga seotud teemades. See laiendab NLP võimalusi isikliku elu valdkonnast professionaalse ehk töövaldkonna tasemele.
Arvestades fakti, et NLP baseerub epistemoloogiale (kogemuse uurimine), on selge, et selle rakendusvaldkond laieneb ka individuaalsele meisterlikkuse arendamisele. Selleks kasutab NLP modelleerimist, mis omakorda võimaldab inimestel omandada edukate inimeste mõtlemisstrateegiaid kui ka käitumisviise, et lihvida ja täiendada ning täiustada enda oskusi.

Kokkuvõttes võib öelda, et NLP õpetab inimesi jälgima, teadvustama, mõistma ja mõjutama ennast aga ka teisi sama tulemuslikult kui seda teevad psühhoterapeutidest klassikud ja kommunikatsiooni meistrid. Just sellepärast omab NLP väga laia spektrit kasutamisvõimalusi.

Tutvu allpool toodud erinevate valdkondadega, kus NLP osutub tõhusaks instrumendiks:

• Suhtlemine ja suhete loomine
• Emotsioonidega ja stressiga toimetulek
• Enda eesmärkide saavutamine
• Probleemide lahendamine
• Meisterlikkuse parandamine
• Laste kasvatamine
• Laste-vanemate suhted
• Psühhoteraapia
• Tervis ja haigus
• Hirmude, foobiatega ja sundseisunditega toimetulek
• Psühhosomaatiliste haiguste ravi toetus
• Kroonilise haigustega s.h. valuga toimetulek
• Sõltuvustest loobumine
• Muredega ja leinaperioodiga toimetulek
• Posttraumaatilised ebastabiilsed seisundid
• Äri
• Ajajuhtimine
• Esinemiskunst
• Veenmiskunst
• Õppimine ja õpetamine
• Nii inimeste kui ka organisatsiooni (süsteemi) juhtimine
• Personali valik
• Inimeste motiveerimine
• Müük
• Reklaam
• Näitlemiskunst
• Juriidika
• Tekstide kirjutamine ja õigekeelsus
• jne

Juhul, kui Sa ei leidnud enda jaoks vajalikku valdkonda, võid julgelt pärida meie käest. Me meeleldi vestleme Sinuga sellel teemal ning koos leiame võimalikke lahendusi Sind huvitavatele küsimustele. NLP maagia seisnebki selles, et inimene iseseisvalt uurib enda tunnetusmaailma ja loob võimalusi ennast muuta soovitud tulemuse suunas kasutades NLP tehnikaid.