PROOVI. VAATA. LOE.

Rubriik „proovi, vaata, loe“ on tuletatud NLP ühest olulisest teemast. Meie ajul on vapustav võime luua oma sisemaailma kasutades selleks informatsiooni väliskeskkonnast. Me tajume väliskeskkonna informatsiooni: nägemise, kuulmise ja tegevuse (kinesteetika) kaudu. Selle rubriigi raames soovime anda Sulle võimalus rakendada Sinu kõiki kolme informatsiooni töötlemise süsteemi. Lihtsalt ava see, vaata, loe ja proovi kogeda.
Demo

.

...

PROOVI. NLP TEHNIKAD JA TESTID

Demo

TEST “NLP neli kommunikatiivset stiili”

NLP-s eristatakse suhtlemise nelja stiili (auditiivne, visuaalne, kinesteetiline ja digitaalne). Test aitab teadvustada, millist kommunikatiivset stiili te kasutate.

Loe lähemalt

Demo

NLP TEST “Kui hästi te orienteerute NLPs?”

Saage mõnu lõbusatest vastustest, kuid ärge unustage, et lõbusa vormi taga on tõeterad. Kontrollige ennast, kui palju te teate NLP kohta.

Loe lähemalt

Demo

FAKTID JA USKUMUSED

Oma elus me pidevalt puutume kokku erinevate sündmustega (faktidega). Igale sündmusele (faktile) me omistame mingisugust tähendust…

Loe lähemalt

Demo

KUIDAS OLLA TEISE JAOKS HEA VESTLUSPARTNER?

Inimesed käituvad suhtlemissituatsioonides erinevalt. Nad toetuvad oma mineviku kogemustele ja saadud oskustele, et kujundada enda tuleviku…

Loe lähemalt

Demo

METAFOORSE KEELE KASUTAMINE KÕNES

Igal inimesel on olemas intuitiivne lingvistiline kompetentsus ja oma unikaalne suhtlemise stiil…

Loe lähemalt

Demo

SISEMINE KRIITIK JA POSITIIVSED KAVATSUSED

Selleks, et õppida muutma oma mõtteid või juhtima neid, sobib ”Positiivsete kavatsuste” tehnika…

Loe lähemalt

Demo

KUHU KAOB SISEPINGE?

Töö ja kodu vahel on vaja pidada mõttelist joont, et hoida neid lahus…

Loe lähemalt

Demo

EESMÄRGI JA EESMÄRGIVABAD KESKKONNAD

Inimesed elavadki erinevates keskkondades. Mõnede jaoks on lemmikuks eesmärgikeskkond, kus nad tunnevad ennast väga hästi…

Loe lähemalt

Demo

MINU PÄEVA PROGRAMMEERIMINE

Inimene peab isegi tegevuse ebaõnnestumise (tulemuse mittesaavutamise korral) leidma positiivset sõnumi, mis peegeldab kasu saamist tegevusest.

Loe lähemalt

Demo

MUUDAME HALVASTI SÕNASTATUD EESMÄRGID HÄSTI FORMULEERITUD EESMÄRKIDEKS

Eesmärgi saavutamine algab inimese peas. Paljud inimesed ei teadvusta selle tehnoloogiat ja nende jaoks see protsess kulgeb intuitiivselt…

Loe lähemalt

Demo

SUBMODAALSUSED JA MÄLESTUSED

Me ei saa muuta meie mälestuste sisu. “See sündmus” on toimunud. Mida me aga saame teha, on…

Loe lähemalt

Demo

TAJUMISE POSITSIOONID

See tehnika on viis vaadata situatsioonile ja kirjeldada seda erinevatest vaatenurkadest.

Loe lähemalt

Demo

ELU KOOSKÕLASTAMISE 3 SAMMU TEHNIKA

1. Mida tähendab minu elu minu jaoks praegu?
2. Mida ta võiks tähendada?
3. Mis on minu jaoks tõesti oluline (10 kõige olulisemat asja)?…

Loe lähemalt

Demo

„MINU MUST ESMASPÄEV“

Harjutus aitab vaadata enda päevasündmusi ja neid töödelda. Selles sisaldub õpetus
sündmuste hinnangu muutmisele. See on harjutus, mille abil õppida „enda mõtteid keerama“
positiivsemaks…

Loe lähemalt