NLP Raamatukogu

Raamatud eesti keeles

NLP ja juhi mõtteskeemid

Alexander Kotchubei, 2014.

Inimesed, kes suudavad teistega hea kontakti luua, märkavad nende käitumises pisiasju ja oskavad saadud kogemusi mitmekülgselt analüüsida, on kahtlemata hinnatud juhid. Inimese jaoks on kogu tema senise elu jooksul talletatud kogemus justkui instruktsioon, millele toetudes ta teeb järgmise sammu. Paraku on kogemuste hulgas ka palju sellist, mis inimest piirab ega vii kuhugi. Sõnad, millega inimesed kirjeldavad oma kogemust, on kogemuse lahutamatu osa. Sõnad koonduvad lauseteks, mille taga on omakorda konstruktsioonid ehk mõtteskeemid. Inimeste mõtteskeemid on tihti spontaansed, intuitiivsed ja inimesed ei suuda alati mõtestada, miks üks või teine skeem kontrollib neid mingis olukorras. Inimeste spontaansetest mõtteskeemidest loodud mudeleid uurib rakenduspsühholoogia suund, mida nimetatakse neurolingvistiliseks programmeerimiseks ehk NLPks. NLP ülesanne on aidata inimesel aru saada, milliste mõtteskeemide omanik ta on, teha ta paremate skeemide omanikuks ja aidata õigeaegselt maha jätta need, mis teda enam ei toeta. Nii saavad need mudelid aidata inimesel parandada suhtlemist, paremini end kehtestada, tulla edukamalt toime teenindus- ja müügiolukordades, parandada läbirääkimisoskusi, koostada parimaid sõnumeid ja hiljem öeldu pärast mitte põdeda. Paljud nendest mudelitest, mis puudutavad töö- ja ärikeskkonda, on head instrumendid juhtidele igapäevases töös. Nii näiteks saavad juhid luua töötajates mõtteskeeme, mis hoiaks neid tööl pikemat aega ning seejuures hoiaks kõrgel ka tööhimu. Reeglina tehakse seda töökoha kaudu, tuues välja selle unikaalsuse ja muutes selle töötaja silmis atraktiivseks. Oluline on ka juhi töö alluvate väärtustega. Tavaliselt tark juht mõjutab ja motiveerib töötajaid nii väärtuste kui ka uskumuste kaudu, kuna see on kõige tõhusam viis saavutada tulemusi teise inimese käitumises. Juhil on kergem juhtida asutust, kui töötajad jagavad juhi ja organisatsiooni väärtusi. Raamatust „NLP ja juhi mõtteskeemid“ saab teada: -millised on inimeste mõtteskeemid ja nende tüüpilised probleemid -millised on levinumad NLP- mudelid -miks viib inimestevaheline suhtlus vahel tupikusse ja kuidas toimida pingelise suhtlemise olukorras -millised on juhi levinumad mõtteskeemid -milline on 5+ juhtimismudel -millised NLP-mudelid sobivad müügi- ja teenindustöö tõhustamiseks -kuidas mõjutada inimesi ja tõhustada oma veenmisoskusi

Mõtlemise tarkus

Alexander Kotchubei, 2015.

See on väärtuslik praktiline käsiraamat oma mõtete õigeks sättimiseks, kui väga lihtsustatult öelda. Kes on varem neurolingvistilise programmeerimisega kokku puutunud, teab, mida siit raamatust leida võib. Kes lühendit NLP veel ei tunne, saab praktiliste näidete, õpetuste ja tehnikate varal teada, mismoodi NLP meist igaüht aidata võib. Raamat sobib kõigile, keda huvitab mõttetarkus nii perekonnas kui ka kollektiivis toimimiseks. Sisemine vabadus on tarkus ja me õpime seda tarkust terve elu. Elu ise pakub meile selleks võimalusi ja ka takistusi, küsides: kas see on sulle jõukohane? Peaks olema üsna lihtne hommikul ärgates päikest näha, eriti kui kõik päikesekiired aknaavast läbi ei taha mahtuda. Tarkus on aga näha päikest ning tunda kiirte soojust siis, kui väljas on pilvine ilm ja päikest ennast pole ollagi. Tarkus on puudulik juhul, kui me isegi päikselise ilmaga ei suuda päikest näha, sest me pole selleks lihtsalt enda sees ruumi teinud. Meie mõtted on nagu võti, mis meie silmad päikesele avab, või siis mitte. On võimatu oma mõtteid seisma panna ja nende voolav spontaanne kulg ei ütle meile alati ette, mis suunas edasi liikuda. Kuid arendades oma võimet näha päikest ning tunnetada selle soojust, liigume enda sisemise vabaduse poole. See raamat oma lugude, mõtete ja tehnikatega on teeviit, mis aitab sul leida just omaenda õige tee ning sellel püsida. Raamatu autor Alexander Kotchubei on suurte kogemustega treener-konsultant, kes tegelenud organisatsioonide arendamisega üle 19 aasta. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli lastearstina ning alustas karjääri just meditsiinivaldkonnas. Ta on omandanud väga laiapõhjalise psühholoogilise täiendhariduse, organisatsiooni superviisori kutse ja NLP Universitys (Santa Cruz, USA) on talle omistatud NLP-treeneri tase. Praktikust konsultandi ja treenerina on talle hindamatuid kogemusi andnud sajad organisatsioonid, kelle personali arendamises on selle raamatu autor aastate jooksul osalenud, sealhulgas keskmised ja suured firmad ning rahvusvahelised korporatsioonid; teenindus-, jaemüügi- ja tootmisettevõtted, äri- ja riigiasutused nii Eestis kui ka väljaspool seda. Ta on koolitanud juhte ning teinud personaalset NLP-teraapiat.

NLP - virguta oma elu.

Paul Jenner. 2011.

Elus on võimalik saavutada palju enamat, kui me ise arvame end suutvat. Kõik, mida on saavutanud keegi teine, on võimalik korda saata ka iseendal. NLP on psühholoogia haru, mille abiga saame arendada endas võimed, et jõuda soovitud eesmärkideni oma elus. Raamat annab ülevaate NLP olemusest ja on praktiline abimees igapäevaste tegemiste juures.

NLP töökeskkonnas: neurolingvistiline programmeerimine: mõtteviis, mis eristab edukat äritegevust ebaedukast

Sue Knight. 2010

NLP töökeskkonnas: neurolingvistiline programmeerimine: mõtteviis, mis eristab edukat äritegevust ebaedukast. Inglise keelest tõlkinud Eve Rütel. Tallinn: Tänapäev

Neurolingvistiline programmeerimine võhikutele.

Romilla, Ready, Kate, Burton. 2010.

Avastage, kuidas: aru saada sellest, kuidas te juhite oma emotsioone, saada lahti halbadest harjumustest, muutuda enesekindlamaks esinejaks ja suhtlejaks. Praktilised meetodid, mis aitavad saavutada suuremat mõjujõudu Neurolingvistiline programmeerimine (NLP) on praktiline psühholoogiasüsteem, mida sobib kasutada igapäevases tegevuses, ja mis on aidanud miljoneid elusid paremaks muuta. NLP näitab teile, kuidas oma mõtlemist jälgida ja kohandada, aidates vabaneda negatiivsetest mõtetest ja välja töötada sisemisi uskumusi teie enda ja teie maailma kohta, millest teil on rohkem kasu. Raamat „Neurolingvistiline programmeerimine võhikutele” on lihtsaim vahend, mille abil õppida tundma NLP paljusid eeliseid, kui alustate kohe täna. Looge side väga erinevate inimestega. Elage viljakamalt, tehes teistega viljakamat koostööd. Mõistke, mis on see, mis motiveerib inimesi, kes jõuavad elus kaugele. Romilla Ready on muutumisnõustaja, kes kasutab NLP-d selleks, et suurendada inimeste töö tootlikkust. Kate Burton on NLP koolitaja ja treener, kes on spetsialiseerunud suhtlusoskuste parandamisele.

NLP - valik mõjusalt toimivaid psühhotehnikaid.

Ingvar Luhaäär, 2008

NLP puhul on tegemist psühholoogide uurimistööst kogunenud materjali sünteesiga, eesmärgiks luua õpetus, mis võimaldaks selle omandanul avastada andes peituvaid loomingulisi jõude, tunda paremini teisi inimesi, toimida elus tõhusamalt, saada vabaks psüühilistest tõrgetest, üleüldse olla loovam ja edukam.

Sissejuhatus neurolingvistilisse programmeerimisse: psühholoogilised oskused inimeste mõistmiseks ja mõjutamiseks.

Joseph O'Connor & John Seymour, 2008

Mõned inimesed paistavad olevat andekamad kui teised. Neurolingvistiline programmeerimine ehk NLP on üks kiiremini kasvavaid uusi rakenduspsühholoogia valdkondi, mis kirjeldab lihtsas keeles, mida need inimesed teistmoodi teevad, ning võimaldab teil õppida nende suurepäraste saavutuste mustritest. Niisugune lähenemine annab praktilised oskused, nagu neid kasutavad silmapaistvalt head suhtlejad. Suurepärane suhtlemisoskus on aga suurepäraste tulemuste loomise aluseks. NLP oskused on hindamatu väärtusega nii isiksuse arendamisel kui ka suurepäraste ametialaste tulemuste saavutamisel nõustamises, hariduses ja ettevõtluse vallas.

Metafoori maagia

Nick Owen. 2005

77 lugu õpetajatele, koolitajatele ja mõtlejatele. Raamat on rikkalik inspiratsiooniallikas kõigile, kes soovivad lugude vestmise oskust lihvida, lugusid jutustades teisi õpetada, mõjutada või lõbustada.

 

Raamatud inglise keeles

Complete Guide to Understanding and Using NLP. Neuro-Linguistic Programming Explained Simply.

Gibson Barbara, P. 2009.

Perhaps a better question is what can you not do with NLP? The short answer is, not much. NLP is universally applicable because it is concerned with individual subjective experience. Although feelings and experiences vary widely from person to person, both are experienced by every person.

„…NLP helps employees provide better customer service by using pacing behavior. For example, manage angry customers by matching or adopting some of their behaviors to create rapport. You will want to express the same urgency and energy you hear in the voice of the customer expressing a problem. The customer should feel that you share the same concern over the problem at hand. When you respond, you should have a similar but not identical — perhaps even a shade lower than the customer’s võlume and speed. Think of voice matching as falling in step with someone as you walk side by side. By doing so, you will build rapport because the customer feels that his or her feelings and the problem have been acknowledged. The customer is now likely ready to be led into speaking more calmly. Maintain your patience and calmness during the exchange by remembering the presupposition that “underlying every behavior is a positive intention.” Remember that this outburst is not about ruining your day but is instead a non-useful strategy for realizing a positive intent.

Matching is one way of using NLP at work; clarifying meaning is another way. You can use backtracking — or rephrasing what was said — to show understanding and eliminate miscommunication. Using this strategy, you might say something like, “It sounds like you are saying…” or “Let me see if I understand what you are saying…” Not sure how to clarify meaning to improve communication? Remember that NLP is about modeling human excellence. Think of someone who does a good job avoiding miscommunication. Watch what they do. How do they position themselves? What do they say? What tone do they use? What do successful people do in meetings? Study each aspect of his or her behavior. Which aspects would be most useful for you  to model? Try it, and note your results. Modify your results accordingly…“

50 Ideas that Can Change Your Life.

Robert Anthony. 2003

Named as “50 Ideas That Can Change Your Life: An Indispensible Guide To Happiness And Prosperity”, this book has everything you need to get a better life. Dr. Anthony has put all his experience and teachings in this single book. By following just these 50 ideas, you can truly transform your life into the one you always desired. Each and every idea gives leads you towards happiness and teaches how to fix your thinking for good. The first idea “Gold In Your Cellar” defines our subconscious mind as a cellar which has a box of gold and we just have to tap into it to get that box. There are no limits what we can achieve with our mind. This book gives you a glimpse of the dream you want to achieve and also show how to get it. Some of the most interesting points include “Who is Holding you Back”, “Because I Deserve to Be”, “The Book Of Life”, “Road Builder Or Wall Builder”, “The Gift Package”, “Release the Past”, “The Tools Of The Mind”, “Worry is A Killer”, “Flatter or Compliment”, “The Best Is Yet To Be”, “Castles In The Mind”, “Reaction or Response”, “Every Word You Speak”, “Rising Above Injustice” and “The Island Of Peace”.

Are you an effective speaker? I don’t mean can you get up on a platform and address a large group of people. I mean in your normal everyday communication, are you an effective speaker?

„…Of course you are. Everything that you say effects everybody that hears it. What sort of an effect do you have as a speaker? If you are a humorous person, people probably laugh at what you say. If you are an angry person, then you probably induce a certain amount of fear and a certain amount of resentment. This is the effect that you have. If you are a loving and charitable person, you probably induce a warm glow in other people. If you are a complimentary person, you probably increase the other people’s own self-appreciation.

If you want to be a prosperous person, don’t talk with a cheap mouth. If you do, all you do is make other people feel poverty stricken as well, and the cumulative effect is on you. If you feel sick, don’t keep voicing your sickness to other people. Every person you talk to gets a tiny segment of that impact, but your body receives the whole impact of everything that you say. Other people are effected by what you say, we agree; and you can, if you want, by a kindly word timely spoken, uplift somebody’s life. If this is true, then surely you can uplift your own life, since you are the recipient of the cumulative effect of every word that you speak…“.

The Neuro-Linguistic Programming Work Book. The practical Guidebook to Arhieving The Result You Want.

Joseph O`Connor. 2001

A practical, creative guidebook to achieving the results you want using Neuro Linguistinc Programming techniques

Neuro-Linguistic Programming is based on the idea that the human mind is a sort of computer – our verbal and body language are the programmes which allow us to change our own thoughts and influence other people e.g. using body language and speech patterns to create instant rapport with someone else.

We already use such techniques on a sub-conscious level – NLP simply helps us crystalise what we already know. This work book is a basic, at-home NLP course, providing easy-to-follow exercises and reflections to which the reader can return time and again. It addresses topics such as How to Change Emotional State, the Power of Language and Getting Results, and can be applied to all kinds of different areas e.g. business, sport, health. The NLP workbook is designed to be a basic manual for the beginner in NLP, and also a clear and easy reference manual for practioners and trainers.

„ Strategies explain the differences between people. One person may seem to have a better memory than another and that may be because they are using a better memory strategy than the second person. Some people are very good at making decisions, while others are not. What is more, their decisions are good ones. With NLP you can model the decision-making strategy of good leaders and teach it to whoever wants to learn.

Strategies lead to generative change. If you give a person a better decision-making starategy, then you are helping them in every part of their life, not just in one decision, important thought that one may be. When you teach a child a spelling strategy, it helps them spell any Word. All NLP techniques can be understood in terms of strategies.

Strategies always work. They always get an outcome. If they get an outcome that you do not want, then do not blame the strategy, but understand it, streamline it or change ot for one that Works better. Strategies are like telephone numbers – a sequence that gets a result. If you dial a wrong number, don`t blame the person at ohter and! Check the number, make sure you have the correct one and dial again...“

Figuring Out People. Design Engineering With Meta-Programs. Deepening Understanding of People for Better Rapport, Relationships and influence.

Hall L. Michael, Bodenhamer Bob G. 2000

Figuring Out People; Design Engineering With Meta-Programs fills a serious void in the literature of Neuro-Linguistic Programming. Meta-Programs allow us to understand human behavior and human differences. Even more importantly, they reveal to us how we may vary our own behavior and communi calkins to become more successful in relating to and changing our own, and other people's, behavior and models of the world.

„…Concept: Whether a  person first looks at the problems, dangers, threats, difficulties, challenges of  a situation or the opportunities possibilities, wonders, excitements, and thrill determines whether their mind goes first to worst- or best-case scenarios. Sorting for the best-case scenario orients one in an optimistic, hopeful, goal-oriented, and empowered way. Sorting for the worst-case scenario orients one in a pessimistic, negative, and problem-infused way. When overdone, pessimistic thinking generates feelings of hopelessness.

Elicitation: When you took at a problem, do you tend first to consider the worst-case scenario or the best? Does your mind go to problems and diffi- culties or to opportunities and positive challenges?

Identification: 1. Those who first have their minds conditioned or trained to go to worst-case scenario types of situations turn into "pessimists" who think "negatively," Yet as their consciousness entertains problem Bind difficulties, they develop expert skill at quality control analysis, technicians for trouble-shooting problems, and proof-readers. When over-done., they can quickly and automatically attribute the "helpless" format on things. Sdigman (1975) summarized this in three "p"s: personal, pervasive, and permanent—the problem relates to me personally film flawed), operates pervasively ("It affects everything in my life!"), and will do so permanently ("It can't change/').

Seligman'y research focused around two concepts: controllability and piniliability. When anirnabi or humans conclude from a particular context that they have no ability to effect or control a result, and cannot predict results, they learn "helplessness/'…“

Successful NLP For The Results You Want.

Jeremy Lasarus, 2010

Are you being held back from achieving your goals? Does fear of failure stop you from getting outstanding results? NLP (neuro-linguistic programming) is a set of powerful psychological techniques that can help you have more of what you want and less of what you don't want. Jeremy Lazarus, a Certified NLP Master Trainer, shows you how to use the language of your mind to change your patterns of behaviour for the best. Taking a fresh practical approach, it gets you started quickly and shows how NLP can be used across work, sport and relationships. This book will help you: Achieve your goals faster Apply NLP to all aspects of your life Communicate and negotiate better Change negative behaviour and beliefs Move from good to excellent All of this comes in an easy-to-digest concise book so you can learn how to use NLP fast.

„Step 1: Standard questions. Ask questions such as ‘what’s important to you in a career?’, ‘what do you want from your career?’, and ‘what do you look for from your career?’ Make a note of what they say, in their own words. Do not suggest ideas as we want to find their values. We do not need them to explain why a value is important. If they give us a phrase stated in the negative, such as, ‘I don’t want to be bored’, ask, ‘what do you want instead?’. They might say, ‘variety’, which is what you will write down. If they give you a behaviour rather than a value, for example, ‘having a tidy desk’ or ‘doing a good job’, ask ‘what’s important to you about that?’ or ‘for what purpose?’, so that you get a value. Typically, people pause after about four to six values. Ask ‘what else is important to you about your career?’ and give them time to answer….“

NLP for Business Success. How to Get Better Results Faster at Work.

Jeremy Lazarus. 2013.

Sceptics would claim a book on NLP can never be "straight-talking". Yet Jeremy Lazarus has managed to demystify the central tenets, penning a guide that is equally relevant to trainers and individuals and far more accessible than its rivals. Jargon and conceptualising are kept to a minimum as the author links NLP techniques to three central outcomes: banishing negativity, making excellence habit-forming and communicating more effectively.

„…As I mentioned earlier, because values are abstract they will mean different things to different people. Therefore, it can be extremely useful (for reasons that I will explain further in the ‘applications’ sections) to know what the person means by their stated values, and how specifi cally they would know whether their values had been met (or not). The term ‘criteria equivalent’ is used in NLP to describe this. Here is a selection of questions you could ask to fi nd out what each of the values means. Let’s assume that one of your colleague’s work 188 Part IV Understanding, infl uencing and motivating people at work values is ‘recognition’. Normally you would ask just one or two of these questions for each value (select the question(s) that are most appropriate).

  • What has to happen for you to know that you are being recognised/have recognition at work?
  • How do you know when you’re being recognised at work?
  • What does recognition mean to you at work?
  • How do you know when someone (or something) recognises you at work?
  • What is your evidence procedure for recognition at work?
  • What causes you to feel recognised at work?
  • What would have to happen for you to feel not recognised at work or that your value of recognition was not being met?
Once you have steps 1–5 above, if it were appropriate, you would then fi nd the criteria equivalents for the top few values, normally the top five, or all the ‘As’, and for even more values if you think it would be useful. Using the example of your colleague, it will almost certainly be important to them to know both the values and the criteria equivalents, so that they can make a better choice of career….“

Hypnosis for Beginners.

Dylan Morgan. 2003

Clear, down-to-earth explanations of what hypnosis is and how it works How the process of hynosis works from script writing and reawakening To undo trauma and "recover" forgotten feelings How hypnosis can change addictions and hard-tochange habits How hypnosis can help in stting up new goals; manage pain; improve relationship.

„…The other valuable habit that should arise out of this groundwork is that of ASKING THE CLIENT WHAT THEY ARE THINKING/FEELING. This is something that we will return to many times. For reasons which probably stem from the old authoritarian - "you will do what I say" - ideas of hypnosis, older books tend to assume that the hypnotist is doing all the talking and the client should NOT be encouraged to say anything. There are times when, for particular reasons, this might be true, but for a far greater part of the time the value of knowing what is happening is enormously more important. In the above exercises, in which we are making no pretence that anyone is "hypnotised" and so can comment freely on what is happening, the habit of listening should be encouraged.

Once your mind starts to move in the Morganic way, of looking at the systems that you are deliberately activating to get the required response, you should feel motivated to explore other avenues. Here are some suggestions.

We have used the verbal system, but what about the musical subsystem of the auditory system of the brain? For many people the activation of this system by a particular kind of music leads to a relaxing effect. Note that the music might well not be a gentle flute. There are people who find a heavy drum-beat relaxing.

And what about the olfactory system - smell? For some people the activation of this system by certain smells can lead to relaxation: a fact used in aromatherapy.

And what about the sensory system? The touch of a human hand can in some people lead to relaxation.

Aromatherapy again seems to make use of this connection, as do some other physical therapies. But why not generalise this? Just holding a hand might produce this effect. Are there some particular alternatiive touches - such as pet fur, or the touch of a furry toy - which would, in a particular person, lead to a relaxation of the muscular system?...“

Raamatud vene keeles

МАГИЯ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЕЗ ТАЙН

Аннотация к книге: Это и в самом деле магия НЛП без тайн! Написанная в непринужденной увлекательной манере, книга знакомит читателя с удивительным подходом к изучению человеческих коммуникаций и терапевтическому воздействию. Эта книга — новейшее руководство по нейролингвистическому программированию, содержащая широкий обзор современных техник НЛП. Она станет увлекательным путешествием в мир НЛП для менеджеров, психологов, педагогов. Что немаловажно, автор изложил все ясно даже для новичков в этой области. Мета-принципы, изложенные в этой книге, включают в себя элементы из разных областей психологии: психологии поведения, которая делает упор на связь видимого поведения и ответной реакции. Менеджеры, продавцы, консультанты, терапевты, родители, преподаватели — все те, кто заинтересован в эффективной коммуникации и личном совершенствовании, извлекут для себя пользу из чтения этой необычной книги.
«….Несколько иначе мы создаем различия в наших моделях из-за социальных ограничений. Этот фильтр может считаться вторым уровнем в процессе построения модели, идущим сразу же после неврологических ограничений. Основным примером социальных ограничений является язык, который работает в наших моделях мира в двух главных и, очевидно, противоположных направлениях. Одно направление - это расширить, а другое - это ограничить наше восприятие мира вокруг нас. Язык осуществляет это путем кодирования воспринимаемого феномена в слова, которыми манипулирует ум, пытаясь выделить смысл из опыта. Например, эскимосы имеют семьдесят различных слов для выражения понятия снег. Они способны дать различные толкования относительно качества и структуры снега, что, конечно же, за пределами возможности большинства индивидуумов остального мира. Вполне очевидно, что это в значительной степени способствует выживанию культуры эскимосов. Это глубоко укоренившееся социальное ограничение, проявляющееся в языке эскимосов, расширяет их модели мира, включая восприятия, недоступные для наблюдения людям с другим лингвистическим фоном…»

МАСТЕРСТВО КОММУНИКАЦИИ. ЧАСТЬ 1.

ЛЮБИМОВ АЛЕКСАНДР. 2000.
Аннотация книге: В книге «Мастерство коммуникации» признанного автора и известного психолога Александра Любимова подробно описывается авторская методика, основанная на НЛП, позвояющая стать хорошим коммуникатором. Автор честно признается, что существует миллион и других методов и способов того, как преуспеть в межличностных коммуникациях и его книга не панацея.В своей книге А. Любимов пишет: «Это что-то вроде пиджака: вы его можете надеть, примерить, посмотреть, как на вас в новом пиджаке реагируют окружающие, и если это все вам понравится, вы можете носить этот пиджак дальше, а если нет – то снять и повесить обратно на вешалку».Несомненная ценность книги в том, что она написана просто, доходчиво и основывается на личном опыте психолога и тренера с опытом проведения тренингов с 1989 г. и, в настоящее время являющегося руководителем Тренингового Центра. 
«…То, чем занимается НЛП называется моделированием. Эта концепция предполагает, что философские, религиозные, психотерапевтические, физические, политические, экономические, мистические и т.д. способы описания не являются абсолютными, а представляют собой модели – различные возможные способы восприятия этого сложного мира. Это связано как с тем, что мы воспринимаем этот мир не напрямую, а через органы чувств, так и с ограниченностью нашего сознания. Я надеюсь что вы уже поняли, что с моей субъективной точки зрения абсолютно объективного мнения не существует. Именно поэтому, все что здесь написано - сплошное вранье. Но если вы на какое-то время, просто для интереса, разрешите себе считать этот взгляд приемлемым для себя, то вы сможете обнаружить, что это дает вполне определенные возможности. Есть модели, описания, которые могут мне в чем то помочь и привести к какой-то цели. Если они могут это сделать, то модель считается эффективной в данном контексте. Впрочем, как если у вас что-то не получается, просто считается что для данной ситуации модель не подходит…»

МАСТЕРСТВО КОММУНИКАЦИИ. ЧАСТЬ 2.

Александр Любимов. 2002.

Аннотация книге от издателя: Как было бы приятно жить в мире, в котором все люди легко понимают друг друга и относятся к другим тепло и дружелюбно. А ведь умение великолепно общаться не является чем-то недоступным, таинственным и магическим. Несмотря на то, что люди, успешные в общении, часто кажутся магами, и вроде совершенно не понятно, как им это удается, любое мастерство, в том числе и мастерство коммуникации, имеет свою структуру, правила, законы. Можно узнать, как они действуют, и научиться ими пользоваться. Правда, для этого нужно приложить много усилий, но это очень увлекательное занятие.

«…Мы достаточно много говорили о том, подо что можно подстраиваться: поза, голос, дыхание, движения... В этом варианте подстройки вы как бы контролируете этот процесс сознательно. Но то же самое можно делать и бессознательно. Для этого просто надо научиться правильно давать команду самому себе и разрешать телу эту команду выполнять. Это очень простая и, в то же время, очень сложная техника. Простая она потому, что здесь от вас не требуется сознательный контроль за процессом: вы просто даете себе задание и разрешаете себе его выполнить. А сложная потому, что некоторым это очень трудно сделать – отпустить себя. Наше сознание очень властно и достаточно часто боится потерять контроль.

Я хочу сразу предупредить, что умение контролировать себя – совершенно изумительное качество. Вопрос не в его наличии или отсутствии, а в том, кто кем управляет – вы контролем или он вами. Есть ли у вас выбор: контролировать или отпустить себя по собственному желанию. Очень часто мы контролируем себя, когда лучше бы было довериться и действовать спонтанно, и, в то же время, совершенно можем потерять всякий контроль над собой, когда этого как раз делать бы не следовало – вспомните фразу “выйти из себя”…»

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ НЛП

АНВАР КАМИЛЕВИЧ БАКИРОВ. 2014
«…Вообще, люди очень трепетно относятся к своим представлениям о мире. Еще бы! Каждое мнение там выстраданно, получено из собственного (иногда болезненного) опыта. Что-то отпечаталось там долгие годы назад и на долгие годы вперед. Там живут их застывшие оценки и затвердевшие ценности. Это их способ общения с миром. Способ понимания мира. Возможность разложить все по полочкам, подписать и навесить таблички и ярлычки.

Их представления о мире – самые правильные представления на свете. И за свою правоту они могут биться насмерть, спорить до хрипоты, вытравливать инакомыслящих. Конечно они правы! В рамках своих карт. А как же иначе? В карту будет попадать только то, что соответствует уже заложенным в ней представлениям. Складываясь вместе, они будут обобщаться на весь остальной опыт. Остальное – отбрасывается, как ненужный мусор, или искажается. До неузнаваемости.

Забывая, что карта – это только карта, люди начинают жить в воображаемой реальности. Их перестает интересовать жизнь за окном. Зачем!? Ведь они уже все знают. "Моделька" происходящего уже заложена в их голове. И они даже не осознают, насколько она упрощена. Они не догадываются, что это лишь обобщенное, искаженное и лишенное деталей упрощение.

Для нас с вами уже не секрет, что карта – это не территория, и наши представления о мире всегда проще самого мира. Это действительно большой шаг вперед. Теперь мы уже знаем, что моделей мира может быть множество. Что у каждой отдельно взятой личности она своя. Более того – ее можно изменять по своему усмотрению….»

ПРОЕКТ НЛП. ИСХОДНЫЙ КОД

ВОЛЬФГАНГ ВОЛКЕР, 2014.

На этом фоне книга Вольфганга Волкера дает основу для практической оценки возникновения интересующего нас течения. Автор с большим увлечением проработал богатый материал первоисточников, чтобы представить фон, условия и модели НЛП. Главная задача исследователя - рассмотреть основные ценности и цели тех терапевтов, на которых в особенности указывают Бэндлер и Гриндер: Вирджинии Сатир, Фрица Перлза и Милтона Эриксона, а также отца-теоретика и пионера системной перспективы в терапии Грегори Бейтсона. Вольфгану Волкеру в этой книге удалось отлично проработать множество первоисточников, применяя их так удачно, что возникла хорошо продуманная логическая, в смысле подбора аргументов, и интересная картина, где появляется (ненавязчиво) также личная позиция автора. Особенно на меня произвели впечатление, выраженные в тексте любовь и уважение к теме и людям, с ней связанными. Позитивное отношение к НЛП не помешало автору сохранить критический взгляд (что, к сожалению, в этой области явление не частое).

 

«….В процессе, распространения НЛП, напоминающего взрыв, возникла принципиальная проблема, поскольку Бэндлер и Гриндер в своей работе допустили фундаментальную ошибку современной науки, изолировав технические способности из духовного контекста, в котором они возникли. Это опирается на тот принцип, что техника имеет нейтральный характер. Вопросы о целях, этике и ответственности, которые всегда возникают в связи с магией, остаются однако без ответа. Опасность злоупотребления, таким образом, становится такой высокой, как и потенциальная польза, ожидаемая от НЛП.

Уже в 1981 году Тис Шталь и Хилерион Петцольд обратили внимание на это несоответствие. Без сомнений, исключение этико-духовного фона работ Перлза, Сатир и Эриксона стало одной из причин большего понимания и признания техник НЛП. Однако отказ от духовных ценностей, а также содержащегося в работе этих терапевтов образа человека и мира, несет с собой опасность того, что эти необыкновенно успешные терапевтические инструменты будут использованы некомпетентными людьми, желающими скрыть свои собственные недостатки за функциональным успехом. Кроме того, более чем когда либо, в контексте НЛП возникает вопрос о цели терапевтов и заинтересованных общественных групп, стоящих за ними...»

Оружие — слово. Оборона и нападение с помощью. Практическое руководство.

Горин С., Котлячко А. 2012.

Авторы создали качественно новую модель эриксоновского гипноза, пригодную для использования не только в кабинете психотерапевта, но и в любых обыденных ситуациях. Гипноз уже давно используется как для обороны, так и для нападения. Авторы показывают, как делать это профессионально. Соединив эриксоновский гипноз с фоносемантикой, они создали модель, которая действует легко и наверняка: просто, быстро и надежно. Книга предназначена для специалистов в области практической психологии и смежных областей, а также для широкого круга читателей, интересующихся проблемами гипноза и НЛП.

«…В тридцатые годы XX века многие авторы начали объяснять гипнотические феномены с позиции “теории сверхбодрствования”. Согласно этой теории, гипноз — это такое состояние коры головного мозга, при котором вся кора бодрствует, но один ее участок сверхбодрствует. За счет такого очага сверхвозбуждения гипнотик выполняет команду гипнотизера, потому что считает, что выполняет свои собственные желания, намерения.

И поэтому для того, чтобы человек оказался под воздействием гипноза, достаточно создать в его коре головного мозга тот самый очаг сверхвозбуждения, о котором говорит теория. Ну, а для создания такого очага существует масса приемов и техник (в этой книге часть таких техник изложена в Части IV).

С позиций теории сверхбодрствования можно объяснить феномен эриксоновского гипноза — гипноза “не во сне”. (В 1975 году эриксоновский гипноз стал одной из составных частей нейролингвистического программирования, но до сих пор не утратил самостоятельной ценности). Техники эриксоновского гипноза достаточно помехоустойчивы, при правильном применении действуют очень надежно. В этой книге мы коснемся лишь отдельных техник эриксоновского гипноза применительно к довольно узкой теме. Думаем, это оправдано….»

ЧЕРЕПАХИ ДО САМОГО НИЗА. ПРЕДПОСЫЛКИ ЛИЧНОЙ ГЕНИАЛЬНОСТИ

ДЖОН ГРИНДЕР И ДЖУДИТ ДЕЛОЗЬЕ. 2014

Анонс: Читателю этой великолепной книги представится возможность поразмышлять о "предпосылках личностной гениальности" необычными способами. Она проведет вас через вдохновляющие истории с неожиданным финалом, сместит фокусы первого и второго внимания, обеспечит баланс между сознательными и бессознательными процессами, а также предложит вам упражнения в духе Карлоса Кастанеды с его "остановкой мира" и отключением внутреннего диалога. Кроме того, вы познакомитесь с материалами семинара, посвященного вопросам гениальности, который реально проводился основателями НЛП, предваряя появление книги, и следы которого пестрой лентой вплетены в ее текст.

«…Когда мы предлагаем обратиться к целостным традиционным культурам, чтобы найти в них равновесие и эстетику, которые помогут нам создать личную культуру, мы неявно выдвигаем одно предположение. А именно, что в организации традиционных культур есть мудрость, которой не существует в нашем обществе. И мудрость, на которую мы обращаем ваше внимание, позволила таким культурам на протяжении очень долгого времени успешно существовать в сбалансированной петле со своим контекстом. Такие культуры доказали свою жизнеспособность. В течение тысячелетий они динамически уравновешивали себя в контекстных петлях. А теперь вернемся к этой идиллической картине, к нашему сложному и гармоничному оленю, прекрасно и гармонично сбалансированному с его окружающей средой и к вопросу о МакДональдсе. Здесь есть волшебный момент, удивительно важный для развития нашего вида и истории всей планеты. Мы называем его синтаксисом. И сейчас нам придется попросить вас немного поиндульгировать, или как говорит Индиана Джонс: «Доверьтесь мне!» Допустим на секунду, что есть процесс, при котором разъединяются нити, связывающие нас с чувственным миром. И это позволяет нам мечтать, создавать возможные миры, репрезентации, которых репрезентирующий организм никогда не имел в реальном мире. Завяжите узелок на память: я обещаю вам позже дать объяснение сущности этого процесса, который является основой нашей способности создавать синтаксис. Но это еще не все. Если существуют репрезентации возможного мира репрезентатора, которые не являются результатом его сенсорного опыта, и сразу же становятся понятными отношения между технологией и мудростью…»

СТРУКТУРА МАГИИ. ТОМ I.

ДЖОН ГРИНДЕР, РИЧАРД БЭНДЛЕР. 2007

Эта книга на протяжении последних тридцати пяти лет безоговорочно рекомендуется любому начинающему или продвинутому консультанту или психотерапевту по самому эффективному методу изменений - нейролингвистическому программированию. Без изучения этой книги нельзя считать себя знающим, что такое НЛП! Используя принципы НЛП, можно описать человеческое поведение таким образом, чтобы легко и быстро производить глубокие и устойчивые изменения. Опираясь на знания этой книги, вы сможете стать эффективным коммуникатором, легко и быстро производить глубокие и устойчивые личностные изменения, преодолевать любые психологические ограничения, излечивать фобии, устранять нежелательные привычки и зависимости, производить изменения во взаимоотношениях с партнерами и близкими вам людьми.

«…На первом этапе психотерапевт должен определить, является ли Поверхностная Структура пациента полной репрезентацией той полной языковой репрезентации, из которой она выделена, — Глубинной Структуры. На этом этапе психотерапевт, стремясь выявить отсутствующие части, может основываться либо на хорошо развитом в результате предыдущего опыта чувстве интуиции, либо на эксплицитной Метамодели. В Метамодели в игру вступают интуиции по отношению к родному языку, которыми располагает каждый, говорящий на нем. Пациент говорит: Я боюсь. Психотерапевт сверяется с собственным чувством интуиции и определяет, является ли Поверхностная Структура пациента полной. Один из способов сделать это (более подробно это будет описано в следующих главах) заключается в том, чтобы спросить себя: нельзя ли приду­мать другое правильное предложение на английском языке, в котором для обозначения процесса “бояться” применялось бы то же слово, но имелось бы большее число именных аргументов, чем в Поверхностной Структуре пациента с тем же глаголом “бояться”. Если вы сумели придумать такую Поверхностную Структуру, значит Поверхностная Структура пациента не полная. Теперь психотерапевт стоит перед необходимостью выбрать один из трех возможных ходов. Он сможет согласиться с обедненной моделью, применять ее, может спросить пациента об отсутствующей части или догадаться о том, что именно отсутствует. Первый выбор, предполагающий согласие с обедненной моделью, плох тем, что процесс психотерапии в этом случае становится медленным и утомительным, поскольку вся ответственность за восстановление отсутствующих частей полностью возлагается на.…»

СТРУКТУРА МАГИИ. ТОМ II. РЕПРЕЗЕНТАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ.

ДЖОН ГРИНДЕР, РИЧАРД БЭНДЛЕР. 2007

Аннотация: Во втором томе мы собираемся продолжить описание языковых интуиции наших чародеев и, наряду с этим, описание интуиции и системного поведения этих людей в связи с другими способами, с помощью которых человек может как репрезентировать свой мир, так и сообщать его другим. Работая с этим томом, рекомендуем вам не упускать из виду ряд аспектов, освещенных в “Структуре магии I”.

Люди живут в “реальном мире”. Однако на этот мир мы воздействуем не прямо, скорее, мы действуем в нем, пользуясь картами этого мира, направляющими наше поведение в нем. Между этими картами или репрезентативными системами и моделируемой ими территорией неизбежно имеются различия, определяемые тремя универсальными процессами человеческого моделирования, универсалиями: Генерализацией, Опущением. Искажением.

«…Установив репрезентативную систему, в которой полярности пациента могут вступать в контакт, психотерапевт направляет свои дальнейшие усилия на то, чтобы обеспечить полную выраженность каждой полярности по отношению друг к другу. Наиболее всесторонним способом

помощи, направленной на то, чтобы каждая полярность пациента выразила себя вербальными средствами, — применять технику Метамодели, описанной в “Структуре магии I”. Другими словами, психотерапевт проверяет все вербальные выражения пациента на психотерапевтиче­скую правильность — ни в одном из утверждений какой-либо полярности не должно быть опущений, номинализаций, неконкретных глаголов, все имена должны располагать референтными индексами и т.д. Кроме стандартных примеров Метамодели, имеется два специальных приема, которые обнаруживают свою эффективность в контексте работы с полярностями. Во-первых, в стандартной Метамодели, когда полярность дает утверждение, включающее в свой состав модальный оператор необходимости или невозможности (см. “Структуру магии!”, гл. 3,4), как то, например, имеет место в следующих предложениях:

Пациент: Я не могу принять помощи. Для меня невозможно просить что-либо для самого себя….»

Эмпринт - метод. Руководство по воспроизведению компетентности

Лесли Камерон-Бандлер. Дэвид Гордон. Майкл Либо. 2005

Каждый человек мечтает приобрести какие-то навыки, стать обладателем каких-то черт, умений и свойств, для достижения которых, как ему кажется, у него недостаточно способностей. Слишком часто такие устремления так и не находят воплощения. Запасы человеческого опыта, к которому может обращаться каждый из нас, неизмеримо шире и глубже, чем можно себе представить. Эта книга призвана убедить вас в том, что такие запасы действительно существуют, и представить вашему вниманию ЭМПРИНТ-метод - процесс ускоренного приобретения навыков, который позволит вам получить доступ к поистине неисчерпаемой сокровищнице человеческих способностей и талантов.

«…Все умения, включая и черты характера, составлены из моделей внутреннего и внешнего поведений. Т.е. для того, чтобы превратить любое умение в умение, которым можно овладеть, нам необходимо направить объектив нашей моделирующей камеры на поведения так, чтобы сфокусироваться на специфических внутренних процессах, взаимодействующих и реализующихся в этих поведениях. И если мы сможем распознать и понять набор компонентов (или, как мы их называем, "внутренних процессов"), являющихся краеугольными камнями поведения, - нам удастся организовать их в модель и воспользоваться для создания таких поведений - и тем самым умений и черт, - которые пожелаем. Для этого всего лишь нужно найти и смоделировать набор внутренних процессов, лежащих в основе любого поведения.

Исследуя внутренние процессы индивидов в разных контекстах, мы обнаружили, что: 1) между индивидами, проявляющими одно и то же поведение в определенном контексте, существует замечательная схожесть моделей внутреннего процесса; 2) успешное описание этих внутренних процессов закономерно включает в себя определенный набор переменных. Открытие, что разные люди, проявляющие одно и то же поведение, схожи и во внутренних процессах, лежащих в их основе, значительно по двум причинам. Во-первых, определенные модели внутренних процессов по большому счету ответственны за проявление определенных поведений…»
С тех пор они жили счастливо

Лесли Кэмерон-Бэндлер. 2004

Эта книга о свершении и о выборе. Практические и эффективные решения, представленные на последующих страницах, позволят вам, — если вы этого захотите, — превратить предчувствие личного удовлетворения и свершения в реальность.

Хотя материал этой книги использовался психологами-профессионалами, все понятия и методы изложены простым обыденным языком. Важные моменты поясняются рассмотрением случаев из практики, иногда анекдотами. Изложение материала ориентировано на проблемы межличностных и сексуальных отношений в парах, но важно иметь в виду, что те же техники столь же эффективны в осуществлении желаемых изменений во всех других областях жизни.

«…Особая роль, которую общие поведенческие эквиваленты играют на фазе привлечения в паттерне порога, вызвана их связанностью с критериями, которые есть у каждого человека относительно того, что делает людей привлекательными. Из бесконечного набора возможностей каждый из нас, сознательно или бессознательно, выбирает определенные сочетания критериев, которые составляют для нас представление о привлекательном человеке. Примерами такого рода критериев может быть интеллигентность, наличие личной силы, доброта, чувствительность, приятная наружность, чувствительность, богатство, благородство, чувство юмора, теплота, самоуверенность и пр. Мы также устанавливаем в себе общие поведенческие эквиваленты для каждого критерия. То есть мы определяет для себя, какого рода поведение других людей означает, что они обладают требуемыми качествами или удовлетворяют критериям. Точно так же мы определяем для себя, какого рода поведение не только не удовлетворяет критериям, но удовлетворяет противоположному (глупый, неэмоциональный, жестокий, некрасивая, нечувственная, бедный, холодная, и т.д.).

Чтобы эти понятия обрели для вас более непосредственное значение, представьте себе на минуточку человека, который когда-то давно был для вас привлекательным (может быть, в раннем или позднем отрочестве). Отметьте, что именно так сильно привлекло вас в этом человеке тогда. Воспринимаете ли вы основание для этой привлекательности как качество, как-то проявлявшееся этим человеком, или как то, что вы чувствовали, когда были рядом с ним, или как сочетание того и другого? Обратите внимание на тонкие детали поведения, которые несли для вас это значение. Просмотрев это, покиньте прошлое и вернитесь в свое настоящее…»

НЛП-МАСТЕР. полный сертификационный курс.

Майкл Холл, Боб Боденхамер. 2004

Грамотно структурированное и профессионально организованное, отличающееся богатством упражнений и методов, насыщенное полезной информацией, способствующей надежному усвоению материала, — данное руководство предоставляет читателю превосходную возможность получить все лучшее из НЛП как для удовлетворения первого любопытства, так и для повышения своей профессиональной квалификации до уровней Практика и Мастера НЛП.

Эта книга учит совершенству в использовании всех возможностей человеческой психики. Практические занятия, упражнения и демонстрации, которыми изобилует книга, позволят вам обогатить свой тренерский, управленческий или методический репертуар на основе новейших достижений прикладного НЛП. Это пособие является содержательным продолжением и логическим завершением книги М. Холла и Б. Боденхамера «НЛП-практик: полный сертификационный курс». Грамотно структурированное и профессионально организованное, отличающееся богатством упражнений и методов, насыщенное полезной информацией, способствующей надежному усвоению материала — данное руководство предоставляет читателю превосходную возможность получить все лучшее из НЛП для повышения своей профессиональной квалификации от уровня Практика к уровню Мастера НЛП — в управлении своими способностями и совершенном владении моделью мастерства.

«…. Используя Метамодель, мы берем в свои руки инициативу по пониманию фильмов, «прокручиваемых» другими людьми. Вместо того чтобы дожидаться, пока они поделятся с нами своими переживаниями, мы делаем упреждающий ход. Мы вступаем в их внутренний мир. Мы моделируем их модели или их внутренние фильмы. Это позволяет нам выявить используемые ими паттерны и стили, следуя которым они превращают получаемые от нас сигналы и информацию в свои внутренние фильмы. Попробуем показать это на примере крайних случаев. Какого рода фильмы проигрывает в своем сознании параноидный шизофреник, пациент, страдающий расщеплением личности, или социопат? Используемые ими сенсорные системы, слова, речевые паттерны, символы, метафоры, стратегии, метапрограммы, метасостояния и т. д. расскажут нам об их проблемах. Мы используем язык для моделирования языка других людей, чтобы выявить те фреймы, которые они установили для своих фильмов. Это переводит нас на более высокие уровни сознания…»