SISEMINE KRIITIK JA POSITIIVSED KAVATSUSED

Selleks, et õppida muutma oma mõtteid või juhtima neid, sobib ”Positiivsete kavatsuste”

tehnika. Sul on võimalus õppida leidma positiivseid kavatsusi teise inimese ebaadekvaatses,

sinule mittesallitavas käitumises. Selle omandamine eeldab, et oskad leida vastuse küsimusele

– Millised positiivsed kavatsused peituvad inimese konkreetse käitumise taga?

– Miks solvab üks inimene teist? Miks muutub teine “mõrtsukaks”? Ta ei näe hetkel teisi

valikuid, ta on vaene valikute poolest. Me ei pea seda heaks kiitma, kuid võime mõista ja

selle mõistmine aitab endal mitte ”käivituda”. Me võime süsteemi destruktiivselt

käivitada, kuid võime ka mitte, säästes ennast sellega haiget saamisest.

– Mis on see põhjus, et me ei talu konkreetset teise inimese tegu või käitumist? Selle

põhjuse leidmine ja mõistmine aitab vältida enda destruktiivset käitumist. ”Iga käitumise

taga peitub positiivne kavatsus”.

1. SÜNDMUSE ISELOOMUSTUS

Kujutlus sündmusest, mis piirab sind selle sündmuse läbimisel?

2. ENDA KRIITIKU ISELOOMUSTUS

Kas see on pilt, hääl või tunne?

3. SUBMODAALSUSTE MUUTMINE

Muuda visuaalseid, auditiivseid ja kinesteetilisi submodaalsusi, hinnates kuidas see mõjub

kogu situatsiooni tajumisele.

4. Milline positiivne EESMÄRK on sinu KRIITIKUL?

Küsi oma KRIITIKULT – milles seisneb sinu positiivne eesmärk minu suhtes? Millist KASU

sa saad sellest?