UUS ONLINE NLP PÕHIKURSUS! SA VÕID ALUSTADA IGAL AJAL!

Kas sinul on soov teha oma elus paremaid valikuid ja olla parem? Leitakse, et iga inimese sisse on kodeeritud soov olla parem, täiuslikum ja iga inimene saavutab seda erineval viisil. Mõned inimesed teavad täpselt, kuidas seda teha ja mis neil vaja on. Tänapäeva inimene on huvitatud toimetulekutehnoloogiast, mida võib kiiresti omandada ja mis võimaldab iseseisvalt oma elu muuta, lähtudes ühiskonna arengust. Inimestele on vajalik piisavalt käepärane ja arusaadav „retseptide” kogum, mida ühendaks üks selge karkass ja mida saaks omandada ilma psühholoogilise erihariduseta. NLP keskendub inimestele, kes on huvitatud iseenda avastamisest ja iseenda juhtimise „manuaalist”.

 

NLP mõiste:

Neuro – kuidas me mõtleme.

Me kogeme maailma oma meelte kaudu ning muundame saadud informatsiooni teadvuses kui ka alateadvuses toimuvateks (ja vahel ka mittetoimivateks!) mõtlemisprotsessideks. Need omakorda käivitavad närvisüsteemi, mis mõjutab meie enesetunnet, emotsioone ja käitumist.

Lingvistiline – kuidas mõtlemine on seotud sõnadega mida me välja ütleme.
Lingvistiline näitab kuidas me kasutame keelt, et mõista maailma, fikseerida ja tõlgendada kogemusi ja jagada neid teistega. Lisaks uuribmilliseid keelelisi konstruktsioonide kasutades ajame end tupikusse.

Programmeerimine – näitab kuidas end juhtida, et toimida paremini/ efektiivsemini igapäevastes elu situatsioonides ning kuidas asendada mittetoimivad käitumismustrid toimivamateks.

 

MILLEGA OLED NÕUS:

MUUTUSED ON MÄRKAMATUD?
PARIMAID VALIKUID ON LÕPMATULT?
ELU MÕTESTAMISPROTSESS AITAB LEIDA ÕIGEID VALIKUID?

NLP Põhikursus on võimalus NLP teooria ja praktikaga lähemalt tutvuda, saada ülevaade, kuidas toimuvad meie mõtlemisprotsessid, miks inimesed teevad oma otsuseid nii nagu nad teevad, miks mina käitun nii ja mitte teisiti ning praktiseerida erinevaid ülesandeid praktilise psühholoogia valdkonnast. Põhikursus sisaldab 13 moodulit ja 3 praktika moodulit, kus lisaks teistele teemadele uurime, kuidas loogiliselt seostada inimeste käitumist ja selle põhjusi, miks suhtlus inimeste vahel viib tupikusse ja kuidas toimida pingelise suhtlemise olukordades ning kuidas mõjutada inimeste ja tõhustada oma veenmisoskusi.

Koolitaja: Alexander Kotchubei, sertifitseeritud NLP treener

Küsi lisa: alexander@metaprofit.ee, anu@metaprofit.ee või tel 646 13 80

 

KURSUSE ÕPPEKAVA

NLP Põhikursuse õppekava tekitab uudishimu ja innustust ning annab Sulle võimaluse avada oma mõttemaailm uutele võimalustele, mille eesmärk on suurendada sinu valikuvõimalusi ja parandada elu kvaliteeti. Kursus hõlmab mitmeid kasulikke oskusi, käitumismustreid ja tehnikaid viisil, mis muudab need kergesti kasutatavaks, et lisada need oma elu „seljakotti“.

Praktika mooduli eesmärk on kinnistada varem läbitud teemasid ning koguda kindlust ja usku endasse, et jätkata järgmise õppimisperioodiga. Moodul annab võimaluse õppida lahendama erinevaid juhtumeid ja nägema teisi vaatenurki tuginedes eelnevalt läbitud Põhikursuse moodulitele. Kui varem läbitud teooriaosa või harjutus on tekitanud küsimusi või mõtteid, siis praktika moodulis saab Alexander Kotchubei käe all nendega süvendatult tegeleda.

 

1. MOODUL: SUHTLEMISE ANATOOMIA

Vaatleme millised inimtüübid on olemas ja kuidas nendega toimida. Millist tüüpi olen mina.

Miks meie kontakt teise inimesega ei ole alati efektiivne?

Kuidas oma vestluspartnerit “diagnoosida”.

Kuidas luua kontakte erinevate inimestega, sõltumata nende eripäradest ja saavutada tulemusi.

Vaatleme mis keelt räägivad inimese silmad ja kuidas seda infot kasutada heade suhete loomiseks.

 

2. MOODUL: INIMESE MÕTLEMISE ANATOOMIA

Vaatleme kuidas inimene mõtleb ja millised on selle protsessi “osakesed”.

Kuidas “diagnoosida” enda ja teise inimese mõtlemisstiili.

Mõtlemisstiilide erinevuste kaardistamine.

Praktiseerime ebameeldiva kogemuse leevendamist

 

3. MOODUL: EESMÄRGID JA TULEMUSED.

Kuidas saavutada oma eesmärke, vaatamata ettetulevatele raskustele.

Kuidas muuta enda tegevust tulemuslikuks.

Kaasaegsed eesmärgi saavutamise tehnoloogiad.

Hästi formuleeritud eesmärk – mõtlemise ja enese väljendamise kunst

 

4. MOODUL: OMA TUNNETE JUHTIMINE – TASAKAAL VÕI …?

Kuidas käituda pingelises situatsioonis, kuidas efektiivselt lahendada konflikte nii enda elus kui ka ümbritsevas keskkonnas.

Kuidas juhtida enda tundeid, emotsioone luues ankruid, kasutades assotseerumist-dissotsseerumist jt tehnikaid

PRAKTIKA moodul

Praktika moodulis jagab koolitaja erinevaid elulisi lugusid, millele osalejad gruppides otsivad lahendusi ja mõttekäike toetudes oma senini õpitud NLP teadmistele. Kui „õige“ vastu on leitud, siis jagatakse ühiselt oma mõttekäike ning iga loo lõpetuseks lisab Alexander Kotchubei, milline on õige NLP teema ja tehnika ehk lahendus antud probleemile, mis kajastus loos. Praktika moodul toetub 1, 2, 3, 4. mooduli teadmistele.

 

5. MOODUL: KUIDAS MA NÄEN MAAILMA. USKUMUSED JA VÄÄRTUSED

Uurime kuidas uskumused mõjutavad inimese enesetunnet ja käitumist.

Piiravad ja toetavad uskumused. Kuidas elada harmoonias ümbritseva maailmaga ja arendada endal kasulikke uskumusi.

Mida teha, et piiravad uskumused ei oleks enam minu „seljakoti“ osa.

Millised väärtused on minu alateadvuse motivaatoriks ja kuidas neid muuta saab?

 

6. MOODUL: SÕNADE MAAGIA. LINGVISTIKA AABITS.

Siin õpime kahte lingvistilist mudelit – Metamudel ja Miltonmudel.

Nende praktiline kasutamine õpetab kuidas suhtlemist võimalikult efektiivseks muuta, kuidas teisi inimesi veenda, mõjutada nende hoiakuid.

Kuidas kasutada teise inimese kõne iseärasusi enda eesmärkide saavutamiseks.

 

7. MOODUL: STRATEEGIAD JA ÕPPIMISSTRATEEGIAD

Me kõik kasutame elus oma strateegiaid, kuidas aga hinnata oma strateegiate efektiivsust. Uurime kuidas koostada ja arendada efektiivseid strateegiaid.

Milliseid strateegiaid kasutavad edukad inimesed?

Õpime kuidas omandada uusi oskusi, sõltumata nende raskusest – praktiseerime erinevaid strateegiaid.

 

8. MOODUL: AJALIINID

Kuidas on inimesel aeg sisemiselt „paika pandud“.

Kuidas ja mille poolest erinevate ajaliinidega inimesed igapäevases elus erinevad.

Vaatleme kuidas juhtida enda ja teise inimese ajaliine – kuidas luua paremat tulevikku.

Põhilised ajaliinid inimestel (kuidas inimene tajub aega ja sündmusi ajas).

Individuaalse ajaliini selgitamine.

PRAKTIKA moodul

 

9. MOODUL: METAPROGRAMMID

Metaprogrammide all mõistetakse inimese psühholoogilisi iseärasusi, mis määravad tema tegutsemise viisi erinevates situatsioonides.

Seitsme põhilise metaprogrammiga tutvumine, mida me määratleme iseenda juures ning õpime seda tegema teiste inimeste puhul.

Kuidas see aitab mõista teise inimese käitumist, enda tegutsemise “iseärasusi”, vähendada konflikte, muuta suhtlemist efektiivsemaks, jne jne.

 

10. MOODUL: PROBLEEMIDE LAHENDAMISE TEHNIKAD

Kuigi probleemilahendus on klassikaline teema, on NLP-s arendatud omanäolised uudsed ja eriti efektiivsed tehnikad, mis aitavad konstruktiivselt lahendada nii enda kui ka teistega seotud probleeme.

Vaatleme millistesse raamidesse inimene takerdub probleemses olukorras.

SCORE tehnika.

 

11. MOODUL: METAFOORID JA LOOD

Kuidas rääkida nii, et inimesele jääb teie sõnum meelde?

Mis on lugude rääkimise põhitõed?

Kuidas luua metafoore ja kasutada neid uute lahenduste leidmiseks?

 

12. MOODUL: NLP RAKENDUSLIKUD TEEMAD

NLP ja tervis

NLP tehnikad, mis aitavad inimesel säilitada tervist.

Tervise metafoorid ja minu tervise metafoor.

Platseebo-efektid igapäevases elus.

NLP ja raha

Raha – unikaalne vahend, kuid mille koha leidmisega meie mõtetes tekib raskusi ja segadusi.

Loogiliste tasandite võimekus ja nõrkus raha fookuses.

Meie hetkeseisu „moonutamise“ nipid.

NLP ja müük

Müügi olemus – milline see on?

Müügilingvistika – sõnad, laused, argumendid.

Kliendi sisemised tasandid – kuidas liituda ja neid ära kasutada müügi jaoks.

PRAKTIKA moodul

 

13. MOODUL: NLP JA PAARISUHTED

Paarisuhted on teema, mis paljude inimeste jaoks võib olla aeg-ajalt vajalik ja enamasti aktuaalne. See on eriti hea tasakaalu puudumisel paarisuhetes ja probleemide olemasolul. NLP-s on paarisuhete teema hästi arendatud ja olemas „NLP paarisuhete tehnikad“, mida me sellel moodulil ka õpime. See on vaba moodul soovijaile, võib osaleda ka kaaslastega.