TEST “NLP neli kommunikatiivset stiili”

NLP-s eristatakse suhtlemise nelja stiili (auditiivne, visuaalne, kinesteetiline ja digitaalne). Test aitab teadvustada, millist kommunikatiivset stiili te kasutate.
Test aitab paremini mõista iseennast ja teadvustada valikuid, mida te igapäevaselt teete. Määratledes teiste inimeste suhtlemise stiilid, on võimalik mõista nende unikaalsust ja miks nemad talletavad informatsiooni just sellisel viisil nagu nad seda teevad. Rakendades teadmisi suhtlemise stiilidest on võimalik tõhustada ja parendada pere- ja paarisuhteid, arendada töösuhteid ja kogeda teadlikkust endast.

Vastake 10 küsimustele, jaotades väidete vahel punktid 1-st 4-ni:
4 – on väga õige
3 – enam-vähem õige
2 – just kui on õige, aga võib olla ka mitte
1 – üldse ei ole minu oma

Pane oma vastustele vastavad väärtused 1 2 3 või 4 ja arvuta punktide arv.

1. Ma võtan uusi ideid vastu, lähtudes …
– enda intuitsioonist ja emotsioonist
– sellest, kuidas idee kõlab
– sellest, kuidas see idee näeb välja
– detailsest analüüsist

2. Konflikti puhul mõjutab mind kõige rohkem …
– vali hääl ja partneri intonatsioon
– kuivõrd hästi ma saan näha partneri vaatenurka teemale
– partneri argumenteeritav ja loogiline mõttekäik
– kuivõrd partner peab lugu minu tunnetest

3. Teistega suheldes pean oluliseks
– kuidas ma olen riides ja kuidas ma näen välja
– jagada oma tundeid ja kogemusi
– teada, et mind mõistetakse õigesti
– et mind kuulatakse ja kuuldakse

4. Kui minule esitatakse tähtis küsimus, ma …
– kuulan tähelepanelikult ja küsin hiljem üle veendumaks, et ma mõistsin partnerit õigesti
– võtan pausi, et kõike mõtestada ja leida õigeid sõnu
– hindan võimalust võtta paus ja oodata kuni vastus ise kerkib minu sees üles
– vastan kiiresti, toetudes tekkinud kujutluspildile

5. Ma arvan endast, et …
– olen häälestunud kõigele sellele, mis mind ümbritseb
– olen võimeline kergesti talletama uusi fakte ja infot tervikuna
– suhetes olen tundlik ja paindlik inimene
– olen loov isiksus, kes on võimeline töötlema suurt infokogust

6. Ma avan ennast teistele siis, kui…
– teised on võimelised mõistma, mida ma tunnen
– teised on võimelised nägema minu vaatenurka teemale
– teised kuulavad suure tähelepanuga mida ja kuidas ma räägin
– teised tunnevad huvi minu poolt antud sõnumi sisu kohta

7. Kui ma teen teiste inimestega koostööd ühises projektis, siis ma kõige rohkem tahan …
– täiendada protsessi enda ideedega
– osaleda planeerimise ja analüüsi protsessides
– juhtida sündmuste järjestikkust ja jälgida selle täitmist
– aidata luua usaldusväärseid suhteid meeskonnas

8. Juhul, kui mulle kirjeldatakse mingit sündmust, siis …
– mul oleks kergem seda asja näha
– olen võimeline meelde jätma lihtsalt kuulates
– tahan kindlasti kirjutada üles
– soovin, et mulle esitatakse loogiliselt ülesehitatud faktid

9. Stressiolukorras on mul kõige keerulisem …
– usaldada inimesi, situatsiooni või mõtteid
– olla taktitundeline, sest olen otsekohene ja impulsiivne
– eristada, kus on minu tunded ja kus on teise inimese omad –
– olla paindlik ja muuta jooksvalt paika pandud plaane

10. Ma pean loomulikuks ja lihtsaks …
– avastada enda sees motivatsiooni
– teadmist, kus ma saan uusi ideid rakendada
– minna kergemat vastupanu teed
– organiseerida ja planeerida sündmusi

Kirjutage punktide summa igale stiilile:

V _______ А _______ К _______ O _______

NLP TESTI võti:
1 = К А V O 6 = К V А O
2 = А V O К 7 = А V O К
3 = V К O А 8 = V А К O
4 = А O К V 9 = O А К V
5 = А O К V 10 = O А К V

Mida tähendab erinev punktide arv erinevate tähtede all? Suurem punktide arv vihjab Teie juhtivale representatsiooni süsteemile ja siseneva informatsiooni tõlgendamise viisile. Väiksem punktide arv tähendab seda, et Te eelistate kasutada seda representatiivset süsteemi kõige vähem. Võrdne punktide arv erinevate süsteemide all näitab, et Te eelistate kasutada kahte representatiivset süsteemi võrdsel tasemel.