TAJUMISE POSITSIOONID

Tajumise positsioonid – on viis vaadata situatsioonile ja kirjeldada seda erinevatest vaatenurkadest. Tajumise positsioone eristatakse NLP-s selleks, et aidata inimesel kirjeldada ennast/enda tegevust efektiivsemini. Selleks kasutatakse nn. kolmikkirjeldust – kolm tajumise positsiooni. Inimene sageli näeb situatsiooni “kitsalt” ja alati ei suuda leida palju erinevaid mõtteid, ideid. Kasutades erinevaid vaatenurki, saab ta hinnata situatsiooni teisiti.

Iseenda vaatamine teise inimese pilguga on sisuliselt sarnane protsess iseenda vaatamisega teise inimese pilguta. Sel juhul me asendame teist inimest iseendaga. Ja vaatame ennast iseenda kõrvalolija pilguga. See õpetab ennast analüüsida neutraalsemalt, kuna kõrvalpilk on oma olemuselt dissotsieerunud pilk.

 

  1. Tuleta meelde või kujutle tulevikus toimuvat konkreetset suhtlemist, läbirääkimist.
  2. Mine I positsiooni ja tuleta meelde/kujuta ette enda seisukohad, mõtted ja tunded
  3. Mine II positsiooni ja kujuta ette teise inimese seisukohad, mõtted ja tunded. Vaata ennast teise inimese pilguga
  4. Mine III positsiooni ja vaata mõlema osapoole peale – milles seisneb erinevus/sarnasus (seisukohad, mõtted, tunded)