MINU PÄEVA PROGRAMMEERIMINE

EESMÄRK on siin selliste +märkide leidmine, mis kodeerib iga konkreetse tegevuse positiivsena või minimaalse riskiga ebaõnnestumise osas. Inimene peab isegi tegevuse ebaõnnestumise (tulemuse mittesaavutamise korral) leidma positiivset sõnumi, mis peegeldab

kasu saamist tegevusest. Pole õige teha sellist tegevust, mille kodeeritud kasutegur ei vasta oodatud tulemusele. Siin on oht selles, et inimene leiab sellised märgid, mis temast ei olene ja seetõttu ebaõnnestumise risk koheselt tõuseb. Järelikult tuleb sätestada sellised märgid, mis on saavutatavad ja on inimese enda kontrolli all.

 

Hommikul, kui oled üles ärganud, mõtle (nagu alati) päeva tegevustele.

Loetle olulised tegevused. Nüüd kujuta ette, et päev on lõppenud ja sa mõtled juba möödunud päevale.

Millised märgid ütlevad sulle, et see oli hea (väga hea) päev?

Millest sa tunned rahuldust (rõõmu)?

Kujuta ette iga märki eraldi ja selle kujutluse elemente (submodaalsusi). Loetle.