METAFOORSE KEELE KASUTAMINE KÕNES

Igal inimesel on olemas intuitiivne lingvistiline kompetentsus ja oma unikaalne suhtlemise
stiil. Lingvistiline kompetentsus on rohkem kui lihtsalt sõnade-lausete ütlemise oskus. See on
tegelikult mõtlemise oskus. Üks väga hea viis nii tavalise kui ka kriitilise vestluse pidamiseks
on metafoorse keele kasutamine. Mille poolest on metafoorne keel eriti hea?

1. Metafoorne keel aitab ületada teise inimese vastupanu ja liikuda edasi.
2. Kui teine inimene on juba eelnevalt kaitseseisundis, siis loogiline ja ratsionaalne keel
ei ole alati kasutamiskõlblik (kuna kaitsereaktsioon ei ole ratsionaalne, vaid emotsionaalne).
Siin aitab samuti metafoorse keele kasutamine teise inimese kaitseid leevendada.
3. Metafoorne keel on suunatud parema ajupoolkera funktsioonidele, mis paljudel inimestel
on vastutavad emotsionaalse tasakaalu eest.
Tihtipeale mõjub metafoorne keel paremini kui loogiline (eriti probleemsetes olukordades),
kuna inimesel on võimalik endal sellest “oma” sõnum leida. Kui inimesel on probleem, küsi
alati, kas ta tahab kuulda lugu, mis sinul tema probleemiga seoses “meelde tuli”. Kui ta tahab,
räägi talle metafoorne lugu, mis konteksti sobib. Väga võimalik, et ta leiab ise endale sellest
abi.

Mõtle välja kolm hüpoteetilist vestlust (nt. hinna soodustus, töölt vaba päeva saamine).
Kasuta enda poolt valitud piltide metafoore, et sinu sõnum muutuks tugevamaks (mõjuvamaks).