KUIDAS OLLA TEISE JAOKS HEA VESTLUSPARTNER?

Inimesed käituvad suhtlemissituatsioonides erinevalt. Nad toetuvad oma mineviku

kogemustele ja saadud oskustele, et kujundada enda tuleviku. Igaüks meist tahab lõpmatult

olla veelgi parem võrreldes praeguse hinnanguga.

Suhtleja ülesandeks on pakkuda vestluskaaslasele sellist nägemust, vaatenurka, mis oleks

tema jaoks uudne ja hariv, loogiline ja „teistsugune”.

Teema käsitlus peab olema:

 tabav

 uudne (uus)

 loogiline endale ja teistele

 jälgitav

Vali üks suhtlus minevikust. Hinda teemade käsitlust nelja kriteeriumi abil:

Tabavus 1 … 2 … 3… 4… 5

Uudsus 1 … 2 … 3… 4… 5

Loogilisus 1 … 2 … 3… 4… 5

Jälgitavus 1 … 2 … 3… 4… 5

Mõtle nüüd ühele lähitulevikus toimuvale vestlusele. Kuidas üles ehitada teema käsitust, et

see oleks mõjusam?