FAKTID JA USKUMUSED

Oma elus me pidevalt puutume kokku erinevate sündmustega (faktidega). Igale sündmusele

(faktile) me omistame mingisugust tähendust. Kuid see, millist tähendust me anname, määrab

ka meie edaspidiseid valikuid sellesama fakti (kogemuse) suhtes. Näiteks, kui tähendus on

edu, siis see loob suuremaid valikuid võrreldes tähendusega läbikukkumine.

1. Lõpeta lause!

1) … et see lause oleks fakt

2) … et see lause oleks uskumus

– Kui ma olen õnnelik, siis…

– Kui teine suhtleb minuga, siis…

– Mind ei karistata, kui …

– Kui ma aktiivselt end kehtestan, siis …

2. Koosta lause, mis koosneb:

1) Nii faktist, kui ka uskumusest

2) Faktist ja uskumusest, seejuures faktist tuleneb uskumus

3) Faktist ja uskumusest, seejuures uskumusest tuleneb fakt