EESMÄRGI JA EESMÄRGIVABAD KESKKONNAD

Inimesed elavadki erinevates keskkondades. Mõnede jaoks on lemmikuks eesmärgikeskkond, kus nad tunnevad ennast väga hästi. Teiste jaoks on ”eesmärk” sõna, mis ei oma mingit suuremat tähendust. Nad elavad elu ”mööda voolu” – kuhu elu suunab, sinna nad ka jõuavad. Mõlemal on õigus kasutada oma elu nii, nagu nad soovivad seda teha. Ühes keskkonnas elavad inimesed ei mõista sageli teise keskkonna inimesi ja vastupidi. Sest teine keskkond läheb vastuollu enda arusaamisega sellest, kuidas tuleb elada. Tuleb aru saada, et Sinu valitud viis on lihtsalt üks viis paljudest ja mitte midagi enamat.

Inimesel võib üks või teine valdkond muutuda kas eesmärgikeskseks või eesmärgivabaks. See juhtub siis, kui on saavutatud mingid sihid ja uusi pole veel jõudnud mõelda või inimene on väsinud „pidevast rabamisest“.
Allpool olev tabel aitab Sul paremini näha enda hetkeseisu erinevates sinu elu valdkondades.

Mõtle igale valdkonnale, kirjuta valdkonnaga seotud eesmärgid ja hinda nende hulka.

  • Töö
  • Pere
  • Isiklik elu
  • Sõbrad
    Maksimum eesmärke   Palju eesmärke    Keskmiselt eesmärke   Üksikud eesmärgid    Eesmärgid puuduvad

 

Analüüs

1. Kas ma olen rahul eesmärkide hulga ja seisuga (selle valdkonna eesmärgid
nõuavad minult rohkem või vähem aega ja energiat)?

2. Mida ma tahaks muuta – eesmärkide hulka konkreetses valdkonnas või nendele
kulutatavat aja ja energia hulka?

3. Kas oled selle üldise eesmärgi SEISUGA rahul (nt muuta mõned elu valdkonnad eesmärgivabaks või sisustada mõni valdkond eesmärkidega jne)? Milline oleks sinu EESMÄRKIDE SEISU järgmine etapp?