“NLP ja juhi mõtteskeemid”, 2014.a, kirjastus Äripäev

 

Inimesed, kes suudavad teistega hea kontakti luua, märkavad nende käitumises pisiasju ja oskavad saadud kogemusi mitmekülgselt analüüsida, on kahtlemata hinnatud juhid. Inimese jaoks on kogu tema senise elu jooksul talletatud kogemus justkui instruktsioon, millele toetudes ta teeb järgmise sammu. Paraku on kogemuste hulgas ka palju sellist, mis inimest piirab ega vii kuhugi.

Sõnad, millega inimesed kirjeldavad oma kogemust, on kogemuse lahutamatu osa. Sõnad koonduvad lauseteks, mille taga on omakorda konstruktsioonid ehk mõtteskeemid. Inimeste mõtteskeemid on tihti spontaansed, intuitiivsed ja inimesed ei suuda alati mõtestada, miks üks või teine skeem kontrollib neid mingis olukorras.
Inimeste spontaansetest mõtteskeemidest loodud mudeleid uurib rakenduspsühholoogia suund, mida nimetatakse neurolingvistiliseks programmeerimiseks ehk NLPks. NLP ülesanne on aidata inimesel aru saada, milliste mõtteskeemide omanik ta on, teha ta paremate skeemide omanikuks ja aidata õigeaegselt maha jätta need, mis teda enam ei toeta. Nii saavad need mudelid aidata inimesel parandada suhtlemist, paremini end kehtestada, tulla edukamalt toime teenindus- ja müügiolukordades, parandada läbirääkimisoskusi, koostada parimaid sõnumeid ja hiljem öeldu pärast mitte põdeda.

Paljud nendest mudelitest, mis puudutavad töö- ja ärikeskkonda, on head instrumendid juhtidele igapäevases töös. Nii näiteks saavad juhid luua töötajates mõtteskeeme, mis hoiaks neid tööl pikemat aega ning seejuures hoiaks kõrgel ka tööhimu. Reeglina tehakse seda töökoha kaudu, tuues välja selle unikaalsuse ja muutes selle töötaja silmis atraktiivseks.

Oluline on ka juhi töö alluvate väärtustega. Tavaliselt tark juht mõjutab ja motiveerib töötajaid nii väärtuste kui ka uskumuste kaudu, kuna see on kõige tõhusam viis saavutada tulemusi teise inimese käitumises. Juhil on kergem juhtida asutust, kui töötajad jagavad juhi ja organisatsiooni väärtusi.

Raamatust „NLP ja juhi mõtteskeemid“ saab teada:

-millised on inimeste mõtteskeemid ja nende tüüpilised probleemid
-millised on levinumad NLP- mudelid
-miks viib inimestevaheline suhtlus vahel tupikusse ja kuidas toimida pingelise suhtlemise olukorras
-millised on juhi levinumad mõtteskeemid
-milline on 5+ juhtimismudel
-millised NLP-mudelid sobivad müügi- ja teenindustöö tõhustamiseks
-kuidas mõjutada inimesi ja tõhustada oma veenmisoskusi

 

Raamatu hind on : 22 eur

Postiga saatmisel lisandub postikulu.

Raamatu ostmiseks palun saatke meile oma tellimuse läbi kodulehe tellimisvormi või kirjutades e-mailile : info@nlpkoolitus.ee