Kolm põhistrateegiat

On olemas kolm strateegiat: laastu, noole ja oja.

Laast läheb vooluga kaasa. Laast ei võta ise midagi ette ja loodab, et saatus heidab ta lõpuks kuhugi. Ei ole eesmärke, ei ole koordineerituid tegevusi. Tulemus on juhuslik ja väga harva langeb kokku laastu enda soovidega. Ja ka soovidega on tal raskusi.

Nool on suunatud eesmärgile. Tema hüüdlause on: näen eesmärki, ei näe takistust. Kui noole teele satuvad takistused, siis ta läheb nendest läbi. Aga kui takistus on väga tugev siis võib nool sinna kinni jääda. Kui eesmärk on väga kauge, ei pruugi nool lõpuni lennata – tal ei jätku selleks energiat. Probleemid võivad tekkida ka siis kui eesmärk on liiga lähedal. Nool on väga efektiivne siis kui eesmärk on hästi nähtav, vahemaa eesmärgini on mõõdetav ja välistegurite mõju on arvesse võetud.

Oja teab, et tal on vaja saada alla, jõesängi. Ta kasutab edasi liikumiseks olemasolevaid tingimusi. Saab energiat, kasutades selleks teda ümbritsevaid võimalusi, ta on paindlik ja tegutseb sõltuvalt olukorrast. Ja samal ajal ta alati püüdleb oru poole. Ta hoiab peas oma missiooni, oma eesmärki – et ta peab saama jõeks. Kui ta kohtab kaasteelisi, siis nad ühendavad oma pingutused ühise eesmärgi saavutamiseks. Kui tekib takistus, siis oja möödub sellest kaarega. Kui niisugust võimalust ei ole siis oja kogub jõudu ja ikkagi leiab tee.