NLP ÄRI INTENSIIVKURSUS “KAS ON PATT OLLA TARK JUHT?”

Tänapäeval on raske hoiduda kiiretest „3-sammu metoodikatest“, mis lubavad teha sind koheselt õnnelikuks ja edukaks. See on nagu loteriimäng, kus on suur ahvatlus võita kohe ja olla tipus mõne sammuga. Nii mõnigi kord kipume otsima  „kiirlahendusi“, sest pikemaks tee läbimiseks pole aega ega jõuvarusid, ehkki saame aru, et juhtimistarkus on enamasti töö käigus õpitav ning seoste hulk, millega peab samaaegselt juht või keskastme juht tegelema, on suur.
 

Juhi küpsust, võimekust ja tarkust näitabki sisemiste juhtimisskeemide kogum ning nende omavaheline klappivus. Noorel juhil on need pigem spontaansed ja väheste seostega, mida kompenseeritakse meeletu aktiivsusega. Küpsel juhil on juhtimisskeemid juba rikastunud kogemusega ning seega oluliselt väheneb tehtavate vigade hulk.
 
Lisaks põhikompetentsile hinnatakse juhte kõrgelt erisuse pärast ehk nad on võimelised lisama unikaalsust, mis on  „isiksuse paketis“ juba sees või mida arendatakse jooksvalt töö käigus, et püsida konkurentsis ja hoida enda eelised kõrgelt. Juhte hinnatakse kõrgelt võime pärast näha tuleviku paremini kui tema kaastöötajad seda teevad ja vaid üksikud juhid suudavad luua „terviklahendust“.  Antud NLP ärikursus võimaldab üle vaadata ja ümberdisainida juba olemasolevat juhtimistarkust ning inspireeruda teiste juhtimispraktikatest.
 
 

TEEMAD:

 
1.     Iga juht väärib head töömudelit – 5+ (mudel) on hea valik targale juhile. Kuidas luua enda meeskonnatöö kvaliteetset mudelit, millised mõtteskeemid valitsevad minu töö sisu üle?
 • Süsteemi juhtimise mudel – 5+ (mudel) tähistab neid põhielemente, mis loovad ühte tervikut: Mida me teeme ja kuidas me asju teeme? Millised me seejuures oleme? Mis meid ühendab ja mis meid lahutab? Mis on meie tegutsemise põhimootor? Ja mis on meie tegutsemise efektiivsuse võti?
 • Sisepanoraam – tõhus viis meeskonna juhtimiseks.Me loome enda jaoks teadmata meeskonnast ja ümbritsevatest inimestest sisemist mudelit, mida nimetatakse sisepanoraamiks.Sellel,  nagu malemängus, on võimalik nuppe liigutada, millega muutub märkamatult meie enda suhtumine meid ümbritsevatesse inimestesse.
 • Igapäevase 5+ seisu saavutamisekstuleb iga element seadistada õigesse rütmi. Milline see on ja milline võiks see olla? Nurgakivid, mis olenemata valdkonnast, moodustavad karkassi, kuhu panna oma tööalast sisu.
 
2.     Protsesside konfliktsuse valemMida me teeme ja kuidas me teeme ehk tööprotsessid meie ümber. Kuidas me juhime protsesse? Pilk lähitulevikku – mida ja kuidas vaadata? Liikudes tänasest päevast homsesse vajame me kõik selget nägemust lähitulevikust ja oskust seda planeerida – kas ja kuidas märgata ning reageerida paratamatult tekkivatele sümptomitele.
 • Protsesside konfliktsuse valem
 • Protsesside prioriteetsus
 • Efektiivsuse valem
 • +1 sammu planeerimine
 
Antud teemapunktid loovad arusaamist, millisel hetkel lähevad protsessid konflikti, millised haiged protsessid toetavad milliseid protsesse ja milline võib olla olukorra lahendus.
 
 
3.     Inimeste juhtimine.  Millised me meeskonnatöös oleme ehk isiksuste „ego“-de mängud. Tööalane kommunikatsioon – mis on oluline enda juures näha ja teiste puhul märgata.
 • Kuidas testida ja mõõta enda meeskonda ja üksiktöötajat? Metaprogrammid – igale isikule omane kood?
 • Arvamusliidri anatoomia– kes keda kuuleb meie meeskonnas, kes on kelle lemmik ja mida see meist räägib. Miks me kuulame ühte ja ei kuule teist inimest.
 • Rikutud mustriga juhid – neurootilised tüübid (võim jm mängud).
 • Suhete ergonoomika – me loome suhteid ja loodame seejuures, et teised võtavad vastu pakutu viisi.
 
Antud teemapunktid näitavad inimese individuaalseid iseärasusi ja töötegemise viise, mis kirjeldavad teda kui isiksust üldises plaanis ning mis mõjutavad tema töötegemist ja sotsiaalses keskkonnas toimimist. Osalejad mõistavad, millised on heade (koostöö) suhete elemendid, mis erinevate „egode“ pinnal hoiab sünergiat.
 
 
4.     Äri- ja tööalane lingvistika proffidele – miks üks keel on parem kui teine. Partneri ala- ületähtsustamine vs enda alatähtsustamne – igapäevaselt osaleme koosolekutel ja läbirääkimistel, teeme müügikõnesid ja juhime sisemist keskkonda. Me lähtume kõnelemise ja lingvistika sisemistest reeglitest, sageli endale teadmata ja teadvustamata.
 • Partneri, töötaja vm teise inimese lingvistiline fikseerimine. Kuidas panna teist inimest paika nii, et ta ei solvuks või isegi ei märkaks seda, kuid hakkaks parema meelega koostööd tegema.
 • Kaitsete ja pingeliste seisundite lingvistiline juhtimine.
 • Rakenduslingvistika – läbirääkimiste „konksud“ sõltuvad sellest, mis lingvistiline mudel sinu peas on sisselülitatud.
 • Meta- ja Miltoni mudeli lingvistiline võimekus läbirääkimiste planeerimisel ja juhtimisel. Kuidas teha teine pool tähtsusetuks – lingvistilised viisid, mida me oma kõnes läbirääkimistel peaksime rohkem kasutada.
Antud teemapunktid käsitlevad, kuidas luuakse võrdseid ja ebavõrdseid suhteid igapäevastes suhtlemisaktides ning kuidas teadlikult valitud lingvistiliste konstruktsioonidega juhtida partnerit.
 
 
 • KOOLITUSE ÕPIVÄLJUNDID:
 •  Osalejad on omandanud teadmisi juhi ülesannetest ja oskavad teadlikult kujundada enda igapäevatööd meeskonna juhina.
 •  Osalejate eneseanalüüsi oskused on paranenud ning osatakse hinnata enda tugevusi ning võimalikke riske juhi rolli täitmisel.
 •  Osalejate enesekindlus juhina töötamiseks on kasvanud.
 •  Osalejad on omandanud oskuseid suhtlemisviisi ja käitumise kujundamiseks enda alluvatega.
 •  Osalejate üldine juhtimisalane professionaalsus on kasvanud läbi saadud teadmiste, oskuste ja kogemuste vahetamise teiste juhtidega.

Toimumiskoht: Meta-Profit Koolituskeskus (Madara 29, Tallinn).

Õppekava: Juhtimine ja haldus

 
 
KOOLITUSE AJAKAVA:
 • 9.45-10.00 kogunemine, tervituskohv
 • 10.00-11.30 koolitu
 • 11.30-11.45 kohvipaus
 • 11.45-13.00 koolitus
 • 13.00-14.00 lõuna
 • 14.00-15.30 koolitus
 • 15.30-15.45 kohvipaus
 • 15.45-17.00 koolitus

Koolitaja: Alexander Kotchubei, sertifitseeritud NLP treener.

 

2-päevase koolituse maksumus ühele osalejale: 296.- eur. Hinnale lisandub käibemaks.

Kahe või rohkem inimese registreerimisel kehtib soodustus -10%.

Osalejad saavad koolituse läbimise kohta Meta-Profiti tõendi (EHISe registreering).

Hind sisaldab: koolitust, kohvipause ja lõunasööki, õppematerjale ning tõendit.